Windows Vista - Installeren van de VolCanExt Updater en stuurprogramma (driver)      LET OP: Sluit de hardware pas aan op uw PC als dit wordt aangegeven in onderstaande procedure.