Wat is VolCanExt?VolCanExt is software. Deze software loopt op een gemodificeerd standaard computertje. De combinatie van software en hardware heet VCE.

Uw Volvo is van fabriekswege een luxe auto met veel opties. Bovendien zijn er veel opties of accesoires die later alsnog (door de dealer) aangebracht kunnen worden. Toch blijft er wel wat te wensen over. De VolCanExt software is bedoeld om in een aantal van deze wensen te voorzien.

De VolCanExt software bereikt dit door slim in te grijpen op het computernetwerk dat in uw auto aanwezig is. Dit zogenaamde Canbus netwerk verbindt alle computers in uw auto met elkaar. De VolCanExt software werkt aktief samen met deze computers.


Computers in uw auto

Om de VCE te installeren is geen enkele verandering aan uw auto nodig: de aansluiting van de VolCanExt gebeurt op een standaard aanwezige connector. Als u de VCE verwijdert uit uw auto is de auto weer helemaal origineel. Er wordt geen enkele permanente wijziging aan uw auto aangebracht.

Om de dealer niet in verwarring te brengen door de extra (voor hem onbekende) funktionaliteiten, schakelt de VCE zichzelf uit zodra de dealer zijn diagnose-apparatuur aansluit op uw auto. U kunt de VCE op een simpele manier weer inschakelen.